Tijdens de EUSSI Launch in Sexyland afgelopen 15 juni nodigde Nikki Olyve drie jonge, vrouwelijke kunstenaars uit om hun werken te presenteren. Zowel Béla Teiwes (20), Malika Dröge (18) als Lotte Kan (19) verwerken vaak op hun eigen manier hun feministische dan niet idealistische blik op de maatschappij in hun kunst. Voor deze persoonlijke verhalen en visies ging Puck van der Werf het gesprek met de meiden aan.

Béla Teiwes vertelde:

‘Kunst’ (aanhalingstekens!) maak ik omdat ik er op een gegeven moment achter ben gekomen dat mijn ‘’manische energie’’ (niet mijn woorden)/ wirwarrige denkpatronen/ emoties/ angsten/ alles wat ik voel, samen met een ontembare, on-terugdring-bare urgentie om te uiten; enkel richting kregen door het creëren van kleurvlakken en lijnen die meestal alleen door mijzelf begrepen werden.
Wat ik maak is dan ook een weerspiegeling van de binnenkant van mijzelf. Dit klinkt egocentrisch, en dat is het ook.
Een voorbeeld hiervan is het terugkerende thema ‘seks’ wat vaak voorkomt in mijn werken. Dit thema komt vaak in mijn werken voor omdat seks simpelweg vaak voorkomt in mijn hoofd.’